Varmvatten söder

Information till hyresgäster på Midgårdsg.5/Rådhusg.108-114.
 
På grund av läckage i värmeväxlaren så kan det bli avbrott på varmvattnet under reparationen.
Reparationen förväntas pågå idag mellan ca kl 1030-1200.