Utflyttning

 

Uppsägning

När du vill säga upp ditt hyresavtal vill vi ha underskrifter av kontraktsinnehavarna under rubriken överenskommelse om avflyttning på hyreskontraktet och att ni skickar in det  till oss senast sista vardagen på månaden, 3 månader innan ni ska flytta.

 

Kom ihåg att ni är skyldig att visa lägenheten för kommande hyresgäst. Detta gäller även om  lägenheten hyrs ut i andra hand, samt om lägenheten måste visas flera gånger.

Avflyttning

När du ska flytta vill vi att lägenheten ska vara i bra skick.

Såklart kommer det att vara diverse förslitning, men om det skulle vara några skador som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse kommer ni att bli ersättningsskyldiga.

 

När det börjar närma sig flytt vill vi att ni bokar en besiktningstid med oss så att vi kan bedöma lägenhetens skick och för att kontrollera att den är välstädad.

 

Alla nycklar ska lämnas till hyresvärden eller nästkommande hyresgäst senast klockan 12 den dag du och din hyresvärd kommit överens om att du ska flytta. Detta gäller även nycklar till tvättstugans bokningstavla, postbox och eventuellt övriga nycklar som kvitterats ut.

 

 

×

Anpassade rutiner vid kundmöten

Rydells Fastighetsförvaltning väljer att följa myndigheternas rekommendationer för att förhindra vidare smittspridning av coronaviruset och sjukdomen Covid-19.

Vi arbetar aktivt med att minska risken för smittspridningen för att skapa trygghet för både dig som kund och våra medarbetare genom att vidta ett antal försiktighetsåtgärder:

Akuta fel hanteras omgående enligt samma rutin som tidigare.

Vidare till felanmälan