Boendeinformation

Rydells Fastighetsförvaltning har en nära relation till sina hyresgäster och lägger stor vikt vid service. Vi har egen personal till fastighetsskötsel, lägenhetsunderhåll och de administrativa delarna.

Våra fastighetsskötare sköter bland annat:

  • Renovering av lägenheter, trapphus
  • Snöröjning/Skottning, gräsklippning
  • Reparation/installation av hushållsmaskiner
  • Trappstädning

 

Felanmälningar

Har ni problem med något i fastigheten så gör ni felanmälan hos Fastighetssnabbens kundtjänst, 0771-908000 alternativt mejl, felanmalan@fastighetssnabben.se mellan kl.07-16.

Jour

Vid störningar och upplåsningar kontaktar ni Securitas, 010-4705779.

Fastighetsjour (vattenläckage, strömbortfall etc.) kontaktar ni Fastighetssnabben, 0771-908000.

 

Inflyttning

”När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket (https://skatteverket.se/flyttaså att du får rätt folkbokföringsadress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag, men vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring (https://www.adressandring.se/) mot en avgift.

Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är en del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Du kan hitta lägenhetsnumret i husets entré, på din ytterdörr, på ditt postfack eller i ditt kontrakt.

Du som är inneboende eller hyr lägenhet i andra hand ska inte ange c/o i din flyttanmälan. Du ska se till att ditt namn finns på dörren och på postboxen i entrén om det finns en sådan.

×

Felanmälan via Fastighetssnabben

Från 25/5 kommer vi att flytta över vår felanmälan på Fastighetssnabben.

Fastighetssnabben kommer att ta emot alla våra felanmälningar samt ha ansvar och skötsel på våra fastigheter på söder och i centrala stan.

Felanmälningar hänvisas hädanefter till Fastighetssnabbens kundtjänst, 0771-908000 alternativt mejl, felanmalan@fastighetssnabben.se mellan kl. 07-16.


Gör felanmälan här:

0771-908000 felanmalan@fastighetssnabben.se