Fastighetssnabben

Från 25/5 kommer vi att flytta över vår felanmälan på Fastighetssnabben.

Fastighetssnabben kommer att ta emot alla våra felanmälningar samt ha ansvar och skötsel på våra fastigheter på söder och i centrala stan.

 

Felanmälningar hänvisas hädanefter till Fastighetssnabbens kundtjänst, 0771-908000 alternativt mejl, felanmalan@fastighetssnabben.se mellan kl.07-16.

 

Jourverksamheten kommer också att ändras.

Störningar och upplåsningar kommer fortfarande att skötas av Securitas, och de kontaktas på 010-4705779.

Fastighetsjour (vattenläckage, strömbortfall etc.) kommer att skötas av Fastighetssnabben och de kontakta ni på 0771-908000.